Цікава стаття про туризм 02/2019

Журнал про туризм 02/2019
Українська економіка знаходиться під впливом сучасних глобальних тенденцій, які формують умови і обумовлюють фактори розвитку базових галузей економіки, серед яких пріоритетне значення має туризм.

Українська економіка знаходиться під впливом сучасних глобальних тенденцій, які формують умови і обумовлюють фактори розвитку базових галузей економіки, серед яких пріоритетне значення має туризм, який: 

- є одним із вагомих чинників реалізації зовнішньої політики держави; 
- сприяє зростанню зайнятості та диверсифікації економіки (оскільки сфера туризму і курортів функціонально пов'язана з більш як 50 галузями економіки); 
- обумовлює збереження і розвиток культурного потенціалу; 
- сприяє популяризації та розвитку інфраструктури об'єктів історико-культурної спадщини; 
- створює реальні можливості для залучення інвестиційних коштів; 
- обумовлює гармонізацію відношень між різними країнами і народами; 
- впливає на збереження екологічно безпечного довкілля тощо. 

Динамічність та масштабність розвитку туризму сприяють тому, що цей вид економічної діяльності навіть в умовах несприятливої кон 'юнктури і періоду глобальної фінансової та економічної кризиспроможний зберегти позитивні тенденції розвитку. 

Використовуючи концепцію "попиту економічної активності", експерти Міжнародної організації подорожей і туризму (World Trawel & Tourism Council – WTTC) прогнозують, що туризм збереже позитивну динаміку щодо формування ВВП та доходів бюджету для більш як 110 країн. За розрахунками організації, навіть за песимістичним сценарієм щодо коливань кон'юнктури туристичного ринку, кількість міжнародних туристичних поїздок до 2020 р. збільшиться до 1,6 млрд. туристів. Що стосується України, то за довготерміновими прогнозами WTTC, розвиток туризму в Україні обумовить його вклад у ВВП з 9% (31,9 млрд. грн.) у 2008 р. до 9,7% у (202, 2 млрд. грн.) у 2018 р. 

За результатами Інтернет-опитування громадян України щодо впливу кризи на зміну структури їх потреб в якому взяло участь майже 1000 осіб, виявлено, що лише 15% опитаних респондентів планують економити на туризмі і це вселяє певний оптимізм у розвиток цієї сфери. Девальвація національної валюти може переорієнтувати туристичний попит у площину внутрішнього туризму. Генеральний секретар Всесвітньої туристичної організації (WTO) Ф.Франджіаллі, на Самміті у рамках туристичної виставки World Travel Market, що проходила 13-18 листопада 2008 р. у Лондоні зазначив, що фінансова криза найбільш відчутно вплине на розвиток туризму в туристичномістких країнах. Зокрема зазначено, що під час кризи потрібно активніше розвивати внутрішній туризм. 

Врахування цієї ситуації повинно стати своєрідним "сигналом" для розвитку внутрішнього туризму з метою: 

- досягнення структурного паритету між виїзним, в'їзним та внутрішнім видами туризму; 
- вирівнювання співвідношення обсягів експорту та імпорту туристичних послуг на основі активізації внутрішнього попиту. 

Відповідно даних Міжнародної організації подорожей і туризму (World Trawel & Tourism Council – WTTC) та розрахунків Державної служби туризму і курортів Міністерства культури і туризму України щорічно вітчизняними туристами за межі держави вивозиться до ~ 26,5 млн. дол. США і це дозволяє характеризувати виїзний туризм як один із найбільш суттєвих каналів витоку валюти. Якщо ця тенденція продовжиться, то в умовах фінансової кризи це може призвести до економічного спаду не тільки у туризмі, але і в економіці в цілому. 

Відтак вважаємо за доцільне відмітити, що криза обумовлює не тільки втрати, але також надає нові можливості та визначає "полюси росту" туристичної індустрії. Аргументуємо це тим, що зростання курсу єдиної європейської валюти (€) з 7 до 11 гривень та безвізовий в'їзний режим здешевили для європейців вартість туру у національній валюті у середньому на 57%. За даними Державної служби туризму та курортів Міністерства культури та туризму України у 2008 державу році відвідало 25,4 мільйона туристів, що на 300 тисяч осіб, більше порівняно з 2007 р. Особливо зріс туристичний потік з: 

- Росії, який склав 663 тис. осіб, що більше ніж на 100 тисяч осіб порівняно з 2007 p.; 
- Польщі, Білорусі і Німеччини досяг 650 тис. осіб (на 85 тис. осіб більше порівняно з 2007 p.). 

Експерти відзначають тенденцію щодо зростання кількості туристів, які відвідали Україну з діловою метою. Лідерські позиції за цим видом туризму посіли туристи з Росії та Польщі (270 і 202 тис. туристів з цих країн відповідно). На думку аналітиків туристичного бізнесу ця ситуація пов'язана з тим, що зі здешевленням активів в Україні іноземці починають виявляти зацікавленість в їх придбанні або ж участі у національних бізнес-проектах. 

Резюмуючи вищенаведене та оцінюючи перспективи вітчизняного туризму в умовах фінансової та економічної кризи слід актуалізувати проблематику більш активного розвитку внутрішнього та в'їзного видів туризму на основі обґрунтованих регіональних програм, які дозволять туристським дестинаціям реалізувати наявний ресурсний потенціал, максимально збільшити їх вклад у національну економіку, здобути конкурентні переваги на національному та світовому ринках.

Інші журнали